powieksz ALLSEASON CONTACT ALLSEASON CONTACT
opona eoponki

CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT

185/60 R14
Indeks nośności:
86
Indeks prędkości:
H - max 210 km/h
Sezon:
WIELOSEZONOWA
Przeznaczenie:
OSOBOWA
Klasa opony:
Premium
Efektywność paliwowa:
B
Przyczepność na mokrej nawierzchni:
B
Zewnętrzny hałas toczenia:
71
EAN:
4019238791631
Opona wzmacniana:
tak
Rant ochronny:
nie
Run flat:
nie
Homologacja producenta samochodu:
-

Opcje zakupu

  • Rok produkcji:
   2021
  • wysyłka w 72h
   doręczymy 18-07
 • Cena za 1 sztukę
  316
 • Dostępność: 4
  • Rok produkcji:
   2024/2023
  • wysyłka w 24h
   doręczymy pojutrze
 • Cena za 1 sztukę
  327
 • Dostępność: 4
  • Rok produkcji:
   2024/2023
  • wysyłka w 72h
   doręczymy 18-07
 • Cena za 1 sztukę
  338
 • Dostępność: powyżej 20
  • Rok produkcji:
   2024/2023
  • wysyłka w 48h
   doręczymy 17-07
 • Cena za 1 sztukę
  339
 • Dostępność: 5
darmowa dostawa Logo Tpay
Przesyłka za pobraniem + 19 zł/szt
Wyślij wiadomość
71 dB
B
B

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009, etykietowanie opon do samochodów osobowych i dostawczych ma obowiązywać od 1 listopada 2012 r. Nowe zasady wprowadzane przez Unię Europejską, nakazują producentom obowiązkowe etykietowanie opon. Oznaczenia odpowiednio kategoryzują opony oraz określają ich wpływ na wydajność paliwową, bezpieczeństwo oraz poziom generowanego hałasu. Dzięki etykietom kierowcy mają natychmiastowy i czytelny dostęp do danych, które znacznie wpływają na wybór opon. Kategoryzacja ogumienia mieści się w siedmiostopniowym przedziale literowym od "A" do "G", gdzie "G" to wynik najgorszy, natomiast "A" najlepszy. Poszczególne symbole graficzne określają ważne osiągi: wydajność paliwową, bezpieczeństwo oraz poziom generowanego hałasu.

Efektywność paliwowa

Po lewej stronie etykiety znajduje się skala klasyfikacji efektywności energetycznej mówiąca o wpływie opony na zużycie paliwa oraz związanej z tym emisji CO2. Pokonanie oporów toczenia ogumienia pochłania średnio 20% paliwa spalanego przez pojazd. Obniżenie oporów toczenia może znacząco przyczyniać się do ogólnej poprawy efektywności energetycznej transportu drogowego i do zmniejszenia emisji CO2 z nim związanych. Wartość współczynnika oporu toczenia opony jest mierzona na maszynie symulacyjnej i decyduje o klasie efektywności energetycznej opony. Jaka jest różnica między oponami klasy A i G? Opony znacząco różnią się pod względem oporu toczenia, który jest stopniowo zmniejszany poprzez technologiczne ewolucje kolejnych generacji opon. Różnica w zużyciu paliwa dwóch aut osobowych, jednego wyposażonego w opony klasy A i drugiego z oponami klasy G, jest znacząca, ponieważ sięga nawet 0,5 l/100 km. Roczna oszczędność paliwa to ok. 80 litrów (przy rocznym przebiegu 15 000 km).

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Skala znajdująca się po prawej stronie etykiety przedstawia klasy przyczepności opon podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Pomiary przeprowadza się na pojeździe w warunkach określonych odpowiednim regulaminem, w którym zdefiniowane zostały m.in. prędkość, charakterystyka toru, grubość warstwy wody czy temperatura. Skala powstała poprzez porównanie osiągów testowanych opon do osiągów opony wzorcowej. Jaka jest różnica między oponami klasy A i G? Różnica długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni samochodu wyposażonego w opony klasy A i samochodu z oponami klasy G wynosi 18 metrów. Dystans równy czterem długościom samochodu

Zewnętrzny hałas toczenia

Hałas spowodowany przez ruch uliczny jest jedną z głównych uciążliwości. Dolna część etykiety przedstawia poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony pojazdu, wyrażony w decybelach (należy zauważyć, że nie jest to poziom hałasu słyszanego przez kierowcę wewnątrz pojazdu).

1. AUTO KOMPLEKS KRZYSZTOF BŁAŻKÓW w imieniu producenta gwarantuje, że
wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane logiem producenta lub innym
chronionym znakiem należącym do koncernu wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr.
seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym i mogą być użytkowane w celach do
jakich są przeznaczone.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu, z zastrzeżeniem
zapisu pkt 6 oraz zastrzeżeniem, iż nie może się zakończyć później niż z upływem 36
miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze
seryjnym.
3. Ewentualne reklamacje winny być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych
opon do sprzedawcy wraz z kopią dokumentu zakupu oraz wypełnionym protokołem
zgłoszenia. Data przedstawienia opon do dyspozycji sprzedawcy jest równoznaczna z datą
rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez producenta pojedynczo dla każdej z opon w
oparciu o wynik badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.
5. Reklamacje będą rozliczane w następujący sposób:
a. producent zwróci oponę bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowej opony,
b. producent zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia
reklamacji zalecanego cennika lub uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.
6. Okres gwarancji trwa, od daty zakupu nowej opony, udokumentowanej odpowiednim
dowodem zakupu, do czasu, gdy bieżnik na oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub
osiągnie miejsce oznaczone TWI, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do
wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca
2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm).
8. Na wniosek reklamującego producent zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza,
jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.
9. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne uniemożliwiające użytkowanie opony.
Gwarancja traci ważność, gdy stwierdzono uszkodzenie wynikające z:
- nieprawidłowego przechowywania opon,
- założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która
jest uszkodzona i/lub skorodowana,
- użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu,
- używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi,
- uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem,
- przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym
pojazdu,
- eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze
specyfikacja podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta
opon,
- napełnianie opon innym medium niż powietrze lub obojętnym gazem be zgody
sprzedawcy,
- mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opony,
- sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy),
- uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek,
przegrzanie, itp.),
- używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika,
- naprawianie opony poza producentem,
- przeciążanie pojazdu,
- uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze).
10. Producent, dystrybutor ani sprzedawca nie pokrywa odszkodowania za montaż,
demontaż, badania techniczne opon, straty czasu, niewygody oraz dodatkowych kosztów
wynikających z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.
11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada nr. DOT i/lub nr. seryjnego.
12. Udzielona gwarancja obowiązuje na terenie Polski

Dostępne warianty w rozmiarze 185 /60 R14

Zobacz również

Inne opony w rozmiarze 185/60 R14
produkt
ALLSEASONCONTACT
185/60 R14

cena: 316zł

(257.09zł netto)

szczegóły
produkt
ALLSEASON CONTACT
185/60 R14

cena: 327zł

(266.03zł netto)

szczegóły
produkt
ALLSEASONCONTACT XL
185/60 R14

cena: 338zł

(275.20zł netto)

szczegóły